Kvalitet og miljø

Kvalitetspolicy:

Å gjøre ting riktig fra starten av, og å stadig forbedre vår måte å arbeide på er alles angående og ansvar.

Miljøpolicy:

Vi skal jobbe for å forminske vår miljøpåvirkning så langt det er teknisk, økonomisk og praktisk mulig.

Vi skal oppfylle de bindende kravene som stilles oss, jobbe for å verne miljøet og derfor stadig forbedre vårt miljøarbeid ved å:

  • effektivisere vår godshåntering og på den måten indirekte minske utslippene av karbondioksid fra vår transport
  • benytte tjenestebiler med så lite miljøpåvirkning som mulig
  • overvåke energibruken og gjennomføre energieffektiviseringer der det er aktuelt
  • benytte, samt resirkulere, materiale effektivt for minimalt fremkomst av avfall
  • trene og motivere medarbeidere til å delta i miljøarbeidet
  • minimere reising ved å benytte moderne teknologi
  • vise åpenhet og informere våre interessenter om vårt miljøarbeid, samt være lydhøre for endringer i samfunnet

Denne miljøpolicyen  er datert 30. mars 2016. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Legg igjen din kontaktinformasjon, og vi tar normalt sett kontakt innen 24 timer.

Kontakt oss