Spesialverktøy

Vi gjennomfører nivå 3-reparasjoner, noe som i utgangspunktet tilsvarer reproduksjon av enheter. Dette krever produktspesifikke spesialverktøy, faglig demontering og gjenoppbygging. I tillegg er det nødvendig med en prøvekjøring på en konfigurert testbenk, inkludert lastprofiler i noen tilfeller.