Verkstedfasiliteter

Et ZF-verksted må oppfylle en spesiell standard som inneholder klare regler på infrastruktur- og logistikkløsninger.