Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

KGK fokuserar på värdeskapande arbete. Att leverera i tid och att göra rätt från början är effektivt, minskar kostnader och sparar tid. Dessutom ger det nöjda kunder och kollegor.

KGK samarbetar med leverantörer och kunder med målet att ständigt förbättra vår kvalitet.

 

Miljöpolicy

För att minska vår miljöpåverkan ser vi kontinuerligt över hur vår affärsmodell kan bli än mer hållbar och hur KGK kan underlätta för våra kunder att välja hållbara alternativ. Tillsammans med kunder och leverantörer kan KGK minska den miljöpåverkan vår bransch har och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

KGK ser löpande över möjligheterna att minska vår energianvändning, vårt utsläpp av växthusgaser och avfall.

KGK tar alltid hänsyn till miljöpåverkan i våra beslut. En minskad miljöpåverkan har ofta positiva effekter både ekonomiskt och miljömässigt.

KGK ska uppfylla de bindande krav som ställs på oss.