Därför väljer du ZF

Vi förser den svenska marknaden med ett komplett sortiment av ZF originaldelar – både nya och utbytesdelar som reparationslösningar – för personbilar, tåg, marin och kommersiella fordon. Med kontinuerlig utbildning av vår personal såväl som kunder och partners kan du känna dig trygg med att få bästa service och reparation, till rätt pris.

Reservdelar

Originaldelar från ZF med garanti, webbutik, leverans inom ett dygn och logistik med uppföljande resultatmätning av leverans - så säkerställer vi nivån på våra reparationer med OEM-kvalitet.

Utbytesenheter

Utbytesenheter (swing enheter) för att minska driftstopp ingår i de enskilda servicekoncepten.

Diagnos

Självklart har våra serviceverkstäder mobila diagnosverktyg och kan komma ut till dig för lokal bedömning av skada.

Grundverktyg

Den primära utrustningen. Består av grundläggande verktyg samt lämpligt utformade kransystem, monteringsstationer, rengöringsområde, sprutboxar och en funktionell provbänk.

Specialverktyg

Vi genomför nivå 3-reparationer, vilket är i princip likvärdigt med rekonditionering. Detta kräver produktspecifika specialverktyg, professionell demontering och återuppbyggnad. Dessutom krävs en testkörning på en konfigurerad provbänk, inklusive belastningsprofiler i vissa fall.

Verkstad

En ZF-verkstad måste uppfylla en särskild standard med tydligt angivna regler för infrastruktur och logistiklösningar.

Teknisk support

Vår tekniska support ger underhålls- och reparationsförslag och kan svara på frågor om alla reparationer som utförs av ZF. Det kan gälla allt från från garantiservice och underhåll, reparationer till fast pris och förebyggande översyn eller industriell renovering.

Teknisk information

För alla våra servicepartners gäller att teknisk information och dokumentation på ett hållbart sätt ska säkerställa att alla tjänsteverksamheter är ordentligt genomförda. Reservdelskataloger, bruksanvisningar, reparationshandböcker och diagnostiska dokument ska vara tillgängliga för anställda i både tryckt och elektronisk version.

Utbildning

All vår servicepersonal är utbildad och certifierad för relevanta ZF-produkter. Dessutom erbjuder vi utbildningar för kunder och partners.

Processråd

Lämplig processkompetens på alla serviceställen utgör grunden och avrundar servicekapaciteten.

Välkommen till ZF Kundservice

Ring oss på  +46 8 92 34 50 eller skicka e-post.

Du kan också lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig.