Våra värderingar

Uppförandekod

Introduktion

Leverantörsfrågor inom socialt och hållbart företagande är centrala i hela världen och spelar också en allt större roll för företags konkurrenskraft och lönsamhet.

KGK:s Uppförandekod (Code of Conduct) fastslogs i mars 2012 för att stödja socialt och hållbart företagande. Uppförandekoden betonar speciellt mänskliga rättigheter, arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor, miljöledning och anti-korruption.

KGK har grundat sin Uppförandekod på FN:s Global Compact, ett internationellt initiativ som stöds av företag runt om i världen och som syftar till att säkerställa efterlevnad av områdena ovan.