Specialverktyg

Vi genomför nivå 3-reparationer, vilket är i princip likvärdigt med rekonditionering. Detta kräver produktspecifika specialverktyg, professionell demontering och återuppbyggnad. Dessutom krävs en testkörning på en konfigurerad provbänk, inklusive belastningsprofiler i vissa fall.