Teknisk information

För alla våra servicepartners gäller att teknisk information och dokumentation på ett hållbart sätt ska säkerställa att alla tjänsteverksamheter är ordentligt genomförda. Reservdelskataloger, bruksanvisningar, reparationshandböcker och diagnostiska dokument ska vara tillgängliga för anställda i både tryckt och elektronisk version.