Utbytesenheter

Utbytesenheter (swing enheter) för att minska driftstopp ingår i de enskilda servicekoncepten.