Verkstad

En ZF-verkstad måste uppfylla en särskild standard med tydligt angivna regler för infrastruktur och logistiklösningar.